Skip to content

Eiendomsskatt: Alver kommune fikk medhold i Gulating lagmannsrett

Kommunen fikk medhold i at fjellhaller og lagertanker skal eiendomsbeskattes som fast eiendom og at nettanlegg på industriområder er skattepliktig som kraftnett etter eiendomsskatteloven § 3 c. Videre kom lagmannsretten til at industribygninger ikke er bygninger i eiendomsskattelovens forstand og ikke i seg selv en produksjonsinstallasjon.

Saken gjaldt spørsmålet om hvordan de nye bestemmelsene i eiendomsskatteloven, som trådte i kraft 1.1.2019 skal forstås. Dommen vil kunne ha betydning for alle kommuner med industrianlegg som nå skal følge de nye reglene.

I søksmålet Equinor hadde anlagt mot Alver kommune om eiendomsskatt på Mongstad Raffineriet og Varmekraftverk (EMV) vant kommunen frem i Gulating lagmannsrett. Spørsmålene gjaldt blant annet:

  • Om industribygningene på Mongstad, som av Equinor er kalt værbeskyttelser, skal anses som bygninger,
  • Om lagertanker og fjellhaller er produksjonsinstallasjon, og endelig
  • Om nettanleggene på industrianlegget var produksjonsinstallasjoner eller nettanlegg
  • Hvilket verdsettelsesprinsipp som gjelder

Retten kom til at at lagertanker og fjellhallene var skattepliktig som fast eiendom etter eiendomsskatteloven. Likeledes kom lagmannsretten til at nettanlegg skal beskattes i henhold til eiendomsskatteloven § 3 c. Disse anleggene er skal verdsettes til teknisk verdi. Lagmannsretten kom også til at de spesialtilpassede industribyggene var bygninger – og ikke produksjonsinstallasjoner. Disse skal etter lagmannsrettens syn verdsettes etter kapitalisert leieverdi.

Kommunen er tilkjent sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

Dommen er ikke rettskraftig.

Hele dommen kan leses her. 

Kommunen var representert ved advokat (H) Caroline Lund og advokat Ina Storstrøm.

Har du spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt med sekretariatet

Vi gratulerer til kommunen!