Administrasjon

Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen.

De administrative oppgavene, som innkalling av kontingent, arrangement av landsmøter, styremøter, fylkesmøter, kurs og seminarer, nettsider mm. utføres av Line Kubon og Espen A. Volden

Line Kubon
Sekretariatet
Espen A. Volden
Sekretariatet

Juridisk sekretariat

Sekretariatsfunksjonen i Industrikommunene er lagt til Advokatfirmaet Lund & Co DA, som gir juridiske råd til organisasjonen. Advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund er begge advokater ved Høyesterett og partnere i Lund & Co.

Advokatfirmaet Lund & Co DA er et firma med spesialkompetanse innen fagområder fast eiendoms rettsforhold, miljø- og naturressursrett, konsesjonsrett, skjønn og ekspropriasjon, offentlig rett, herunder kommunalrett, en sentral del av firmaets virksomhet er knyttet til rettspolitisk arbeid for firmaets oppdragsgivere. Firmaets partnere er av internasjonale ratingbyråer rangert blant de ledende på sine rettsområder. Andre advokater i firmaet bistår ved behov.

Caroline Lund
Sekretariatet
Stein Erik Stinessen
Sekretariatet
Espen A. Volden
Sekretariatet

Ledelse

Leder i Industrikommunene er Geir Waage, ordfører i Rana kommune.

 

Geir Waage
Ordfører
Nordland, Rana