Skip to content
Foto: Clayton Cardinalli/Unsplash

Høringsuttalelse NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene

Naturressurskommunene vedtok i styremøte 10. november en omfattende høringsuttalelse til Inntektssystemutvalgets forslag. Vi oppfordrer alle medlemskommuner til å levere inn egne høringsuttalelser. Høringsfristen er 4. januar 2023.

Foto: Stortinget

Siste nytt fra Industrikommunene

Alle nyheter

Hvem er Industrikommunene

Industrikommunene arbeider for å fremme medlemskommunenes interesser i alle saker av økonomisk og næringsmessig betydning, i tilknytning til industriell virksomhet i kommunene.

Foto: Ronan Furuta/Unsplash

Se hva som skjer fremover