Skip to content

Havvind - Regjeringen lyser ut de første områdene

På en pressekonferanse i dag opplyste statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland at OED nå vil lyse ut de første konkurransene om prosjektområder til havvind. "– Å lede Norge gjennom det grønne skiftet, er en av våre viktigste oppgaver som regjering. For å utvikle Norge videre, er svaret på nesten alle spørsmål at vi trenger mer kraft. Derfor er dagen i dag en milepæl, sier statsminister Jonas Gahr Støre. – Regjeringens ambisjon er å tildele områder for  30 000 MW fra havvind innen 2040, det vil si om lag like mye som hele Norges kraftproduksjon i fjor. Nå går startskuddet, og det er viktig at vi fortsetter å holde tempoet oppe, sier Støre."
Olje- og energidepartementet lyser i dag ut konkurranse om prosjektområder til fornybar energiproduksjon til havs i to områder på norsk kontinentalsokkel: Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

– Nå ser vi frem til mange gode søknader fra aktuelle utbyggere, slik at vi kan tildele prosjektområdene senere i år, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje og energiministeren sier innspill fra næringen har vært veldig viktig for konkurransene som nå lyses ut.

– Samarbeid er nøkkelen i dette arbeidet, og jeg er godt fornøyd med alle innspillene vi fikk i høringsrunden. De har gjort utlysningen bedre. Sammen legger vi til rette for at det bygges ny industri, at vi får mer fornybar kraftproduksjon og en solid utvikling innen innovasjon og teknologiutvikling, sier Aasland.

Energikommisjonens rapport, som ble lagt frem tidligere i år, peker på at vi må bygge ut mer fornybar kraft raskere enn før, blant annet ved å gjøre flere ting samtidig. Derfor er det allerede startet et arbeid for å vurdere nye arealer til havvind, og regjeringen legger opp til at det vil være en ny runde med utlysninger i 2025.

– En forutsetning for oss har vært dialog med ulike interessegrupper for å sikre god sameksistens. Norge har gode tradisjoner for å utvikle sokkelen skrittvis, og det gjør vi også når vi skal levere på havvindsatsingen vår, sier Aasland.

– Norge har store muligheter innen havvind. De norske havområdene er fem ganger større enn våre landarealer, og det er mye vind langs kysten vår. I tillegg har vi dyktige fagfolk og bedrifter som bidrar til å utvikle denne teknologien, sier Støre.

Søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II er 4. august 2023 og for Utsira Nord er den 1. september 2023.

Naturressurskommunenes foreløpige kommentarer:

Naturressurskommunene avga høringssvar 5. januar 2023.

– Vi ser at flere av våre innspill er hensyntatt, og er tilfreds med at det legges opp til at havvind skal føres til land i Norge. Videre er vi fornøyd med at vårt innspill om positive lokale ringvirkninger både for leverandørindustrien og kommunene er med som et sentralt moment i vurderingen.

«- Det som nå er annonsert er i tråd med flere av våre forventninger – sier leder i Naturressurskommunene Sigmund Lier – ordfører i Tysvær kommune.»

«- Vi vil følge opp med en del spørsmål, blant annet om tidlig involvering av vertskommuner og eierskapsregler som vår foreløpige gjennomgang ikke kan se er belyst. Men dette blir veldig spennende å følge med på – og vi er veldig glade for at man nå er kommet et stort skritt videre»