Skip to content

Høringsuttalelse NOU 2023:3 Mer av alt - raskere – Energikommisjonen

NOU 2023:3 - Mer av alt - raskere har høringsfrist 2. mai 2023. Kommunene oppfordres til å avgi egne høringsuttalelser.

Naturressurskommunene har i dag sendt inn høringssvar til Olje- og Energidepartementets NOU 2023: 3 – Mer av alt – raskere (Energikommisjonens rapport) – som har høringsfrist 2. mai 2023.

Naturressurskommunene slutter seg til Energikommisjonens hovedbudskap, at det er behov for en storstilet satsning på mer fornybar energi med tilhørende infrastruktur, og at det haster.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Vi oppfordrer kommunene til å avgi egne uttalelser eller å slutte seg til Naturressurskommunenes høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan lastes opp på regjeringens nettsider.