Skip to content

Industrikommunene støtter regjeringens forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, men med en andel til den berørte kommune

Industrikommunene støtter med dette vindkraftkommunenes - LNVKs- høringsuttalelse.

LNVKs høringsuttalelse kan du lese her. Som det fremgår krever LNVK at en andel av grunnrenteskatten skal gå direkte til den berørte kommune.

Industrikommunene er enig med LNVK. Industrikommunene kan ikke støtte regjeringens forslag om at en andel av grunnrenteskatten skal tilflyte hele kommunesektoren i form av et økt rammetilskudd, da det betyr at kommuner som ikke engang har vindkraft i sin kommune skal motta inntekter fra produksjon i andre kommuner. Inntektene må gå til den eller de kommuner hvor vindkraftanleggene ligger.

Høringsuttalelsen er på 14 sider.

Vi oppfordrer kommunene til å slutte seg til LNVKs høringsuttalelse ved å sende inn egne uttalelser eller en uttalelse om at man støtter de synspunkter LNVK har fremmet.

Høringsfristen er 15. mars 2023. Du kan laste opp kommunens høringsuttalelse på regjeringen.no