Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen. Advokatfirmaet Lund & Co DA har funksjonen som sekretariat.

Line Kubon
Sekretariatet
Caroline Lund
Sekretariatet
Stein Erik Stinessen
Sekretariatet
Espen A. Volden
Sekretariatet