Vedtektene for Industrikommunene ble vedtatt på årsmøte 31. mai 2018 og revidert på årsmøte 3. juni 2019

Les vedtektene her.